Stranger..

იცით, მე კარი გავაღე..
მაგრამ სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნილი ღმერთი ხომ - ადამიანია, ჩემო ძვირფასო!
- სტანისლავ ლემი - “სოლარისი”
იფ რა კაი ბლოგია :3

ეეი ^^

შენიც, შენიც

12345»